top of page

Algemene Voorwaarden

My Own Retreat is onderdeel van FIT body & mind

Daarom zijn de onderstaande algemene voorwaarden van FIT body & mind van toepassing: 

Arrangementsovereenkomst
De persoon die het FIT body & mind inschrijfformulier inzendt, verbindt daarmee zichzelf en de andere op het formulier vermelde deelnemers aan de onderstaande voorwaarden.
 
Aanmelding, inschrijving en betaling
Aanmelding voor een arrangement geschiedt door het inzenden (digitaal of per post) van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar FIT body & mind, die deze opdracht vervolgens schriftelijk per e-mail bevestigt met een gespecificeerde arrangementssom en het verzoek tot een (aan)betaling.
 
De inschrijving is definitief en de kamer en/of het bed staan gereserveerd na ontvangst van de (aan)betaling van de arrangementssom binnen drie dagen na de bevestiging op de rekening van FIT body & mind.
 
Het restantbedrag dient 15 dagen voor aanvang van het arrangement te zijn ontvangen op de rekeningen van FIT body & mind.
 
De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de (aan)betalingsverplichting wordt voldaan.
 
Inschrijvingen en kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling.

Per arrangement kan slechts één voordeelactie worden toegepast. 

 
Annulering door inschrijver
Bij annulering van de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.
 
Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 50% van de arrangementssom verschuldigd.
 
Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 100% van de arrangementssom verschuldigd.
 
Tussentijdse absentie of beëindiging van het arrangement door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.
 
FIT body & mind adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Omzetting van boeking door inschrijver

Je kunt je aanmelding tot 15 dagen voor aanvang van de geboekte retraite omzetten naar een retraite op een andere datum binnen 6 maanden. Hiervoor rekenen we een toeslag van €25 administratie-kosten die op de nieuwe factuur wordt vermeld.

Bij omzetting binnen 15 dagen voor aanvang houden wij ons het recht voor om tot maximaal €150 omzettingskosten in rekening te brengen. 

 
 

My Own Retreat is onderdeel van FIT body & mind. Daarom zijn de onderstaande algemene voorwaarden van FIT body & mind van toepassing: 

Arrangementsovereenkomst
De persoon die het FIT body & mind inschrijfformulier inzendt, verbindt daarmee zichzelf en de andere op het formulier vermelde deelnemers aan de onderstaande voorwaarden.
 
Aanmelding, inschrijving en betaling
Aanmelding voor een arrangement geschiedt door het inzenden (digitaal of per post) van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar FIT body & mind, die deze opdracht vervolgens schriftelijk per e-mail bevestigt met een gespecificeerde arrangementssom en het verzoek tot een (aan)betaling.
 
De inschrijving is definitief en de kamer en/of het bed staan gereserveerd na ontvangst van de (aan)betaling van de arrangementssom binnen drie dagen na de bevestiging op de rekening van FIT body & mind.
 
Het restantbedrag dient 15 dagen voor aanvang van het arrangement te zijn ontvangen op de rekeningen van FIT body & mind.
 
De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de (aan)betalingsverplichting wordt voldaan.
 
Inschrijvingen en kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling.

Per arrangement kan slechts één voordeelactie worden toegepast. 

 
Annulering door inschrijver
Bij annulering van de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.
 
Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 50% van de arrangementssom verschuldigd.
 
Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 100% van de arrangementssom verschuldigd.
 
Tussentijdse absentie of beëindiging van het arrangement door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.
 
FIT body & mind adviseert de inschrijver een eigen annulerings-verzekering af te sluiten.

Omzetting van boeking door inschrijver

Je kunt je aanmelding tot 15 dagen voor aanvang van de geboekte retraite omzetten naar een retraite op een andere datum binnen 6 maanden. Hiervoor rekenen we een toeslag van €25 administratie-kosten die op de nieuwe factuur wordt vermeld.

Bij omzetting binnen 15 dagen voor aanvang houden wij ons het recht voor om tot maximaal €150 omzettingskosten in rekening te brengen. 

Doorgang / annulering door FIT body & mind

De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers per arrangement staat vermeld op de website van FIT body & mind en/of in de bevestiging.

 

In geval van annulering door FIT body & mind zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement worden gecommuniceerd per email aan de inschrijvers.
 
In geval van annulering door FIT body & mind zal het betaalde bedrag binnen drie dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
FIT body & mind en de samenwerkende docenten zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven arrangement.
 
Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende het arrangement van FIT body & mind.

FIT body & mind en samenwerkende docenten sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het arrangement.
 
FIT body & mind en samenwerkende docenten zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens het arrangement. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
 
Met betrekking tot het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.
 
FIT body & mind adviseert de inschrijver dringend een eigen reisverzekering af te sluiten.
 
Huishoudelijk reglement
Gedurende het arrangement kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen.
 
Klachten
De arrangementsbegeleiding is er om het arrangement zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden.
 
Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken een de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan FIT body & mind. Indien de klacht terplekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.
 
Door het verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Doorgang / annulering door FIT body & mind

De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers per arrangement staat vermeld op de website van FIT body & mind en/of in de bevestiging.  

 

In geval van annulering door FIT body & mind zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement worden gecommuniceerd per email aan de inschrijvers.
 
In geval van annulering door FIT body & mind zal het betaalde bedrag binnen drie dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
FIT body & mind en de samenwerkende docenten zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven arrangement.
 
Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende het arrangement van FIT body & mind.

FIT body & mind en samenwerkende docenten sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het arrangement.
 
FIT body & mind en samenwerkende docenten zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens het arrangement. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
 
Met betrekking tot het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.
 
FIT body & mind adviseert de inschrijver dringend een eigen reisverzekering af te sluiten.
 
Huishoudelijk reglement
Gedurende het arrangement kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen.
 
Klachten
De arrangementsbegeleiding is er om het arrangement zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden.
 
Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken een de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan FIT body & mind. Indien de klacht terplekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.
 
Door het verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

bottom of page